ASIAKKUUDET JA MYYNTIDebomix Oy:llä on erinomaiset pitkäaikaiset asiakassuhteet. Jokaisen asiakkaan tilannetta seurataan omana kokonaisuutena ja tarvittaessa omalla toimintamallilla pystytään varmistamaan myös asiakkaan nopeasti muuttuvat tarpeet.

Balanced score card mukainen seuranta varmistaa asiakastoimintaan liittyvien tunnuslukujen jatkuvan seurannan ja kehittämisen.

Debomix Oy:llä on asiakkaina oman toimialueensa johtavia yrityksiä. Tällaisia yrityksiä ovat mm. Normet Oy, Transtech Oy, HT-Laser Oy, Ratesteel Oy ja monet muut. Debomix Oy:llä on toimituksia nykyisin kymmenille oman alansa parhaille toimijoille. Vuodesta 1995 lähtien toimituksia on ollut yli sadalle asiakkaalle.
 
Debomix Oy kehittää toimintaansa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Pitkäaikainen yhteistyö mahdollistaa investointien suunnittelun asiakkaan muuttuvien tarpeiden täyttämiseksi. Yhtiö haluaa myös määrätietoisesti sitoutua osaksi asiakkaan prosessia tarjoten asiakkaalle ydinosaamisensa sekä mahdollisimman suuren joustavuuden.
 
Olemme aina halukkaita myös keskustelemaan uusien toimintamallien käyttöönotosta sekä uusista asiakkuuksista.

Ota yhteys Debomix Oy:n myyntiin ja kysy lisää:

Ponssentie 32
74200 Vieremä
Copyright 2014 Debomix Oy, Ponssentie 32, 74200 Vieremä, Finland