LAATUKÄSIKIRJA

Debomix Oy:llä on käytössään laatukäsikirja, joka noudattaa ISO 9001 standardin mukaista esitystapaa. Laatukäsikirja on sähköisessä muodossa ja sitä tukevat seurannassa käytettävät mittarit, joiden päivitys tapahtuu toiminanohjausjärjestelmän kautta.
 
Osana laatutoimintaa ovat mm. pääasiakkaiden laatuauditoinnit. Nämä varmistavat myös puolueettoman näkemyksen lisäksi myös asiakkaan itsensä tärkeäksi havaitsemat avainasioiden tarkistukset.  
 
Sähköisessä laatukäsikirjassa on kuvattu kaikki yrityksen tärkeimmät prosessit
 
Laatukäsikirjassa on kuvattu kaikki yrityksen tärkeimmät prosessit.

Copyright 2014 Debomix Oy, Ponssentie 32, 74200 Vieremä, Finland